H: VeiligheidsvoorzorgenOf een produkt met een theelicht nu uit metaal, glas of zelfdovend papier vervaardigd is, in alle gevallen dient het gebruik ervan met de nodige voorzorgsmaatregelen te geschieden.

VOORZORGSMAATREGELEN
Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan het risiko op brand of verwondingen met zich meebrengen

# Laat het produkt nooit zonder toezicht met brandend theelicht achter # De zelfdovendheid van dit produkt is gegarandeerd tot: zie onderzijde produkt # Controleer of alle gaten in het produkt open zijn, verwijder eventuele stansresten # Plaats het produkt altijd op een horizontale stabiele en vuurvaste ondergrond # Plaats het produkt buiten het bereik van kinderen en huisdieren # Houd rekening met bewegende voorwerpen als bijvoorbeeld wapperende gordijnen # Plaats het produkt nooit in tocht of wind of in de buurt van warmte producerende voorwerpen # Plaats het produkt nooit in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen# Gebruik het produkt uitsluitend binnenshuis # Gebruik uitsluitend theelichtjes met een metalen bakje # Gebruik bij het maken of vervangen van afbeeldingen alleen Lumage W materialen (papieren kokers)# Verplaats het produkt niet zolang het waxinelicht brandt of de was niet verhard is # Nooit de vlam doven met water en dergelijke (opspattende paraffine kan brandwonden veroorzaken) # Let op: de houder wordt warm."

Deze tekst staat, in verkorte vorm, altijd afgedrukt op de onderzijde van een Lumage H.

Meer info over theelichten bij het Keurmerkinstituut