W: Montage en Gebruik

Het leuke van de Lumage W is dat deze vlak (plano) te verzenden is, maar door de ontvanger tot een 3-dimensionaal object is op te zetten.
Hieronder wordt uitgelegd hoe het opzetten en in gebruik nemen in z'n werk gaat.
NIEUWE FOTO´S!


0. Ensemble van vierkante enveloppe, thee-lichtje en Lumage W.

1. De vlakke Lumage zoals die uit de enveloppe komt

2. Neem de Lumage in de handen en druk de vouwlijnen naar elkaar toe.

3. Zorg ervoor dat de 2 lipjes in de sloten vallen (even doordrukken)

4. Open de klep aan de achterzijde van de Lumage W, duw de uitsparing voor het thee-licht naar beneden en plaats het thee-licht in de uitsparing.

5. Steek het theelicht aan en sluit de klep.

6. Veel plezier met uw Lumage.

Neem de veiligheidsvoorzorgen in acht!